Toimintakertomus vuodelta 2022

15.4.2023
Kategoriat: Yleinen
  1. Yhdistyksen hallitus ja jäsenet 

Yhdistyksen hallitus: 

Kokoontui vuoden aikana seitsemän (7) kertaa. (18.1, 23.2, 28.3, 4.5, 22.8, 3.10 ja 30.11)  Kokouksen järjestettiin Google Meets -kokouksina. Kaikki kokoukset olivat päätösvaltaisia.  

Hallituksen puheenjohtajana toimi Riina Alviola ja sihteerinä Harri Laiho.  

Hallituksen jäseniä olivat Leena Neitiniemi-Upola, Eveliina Mäkiranta, Viivi Vesala, Jonne Valle ja Marina Heimolainen. 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin etänä Google Meetsilla 30.3.2022. 

Yhdistyksen syyskokous pidettiin Rovaniemellä 15.10.2022  

Yhdistyksen jäsenet: 

Lapin neuroyhdistykseen kuului 254 jäsentä.  

 

  1. Yhdistyksen toiminta 

2.1. Päätapahtumat vuonna 2022 

Koronaepidemian jatkuminen vaikutti edelleen yhdistyksen toimintaan. Tapaamis Rajoitteiden vuoksi  kuukausittaisia kerho tapaamisia pidettiin vain osittain (Sodankylän vertaisryhmä 9 kertaa).  

Yhdistyksen omina tapahtumina järjestettiin heppa hetki ja Pilates kokeilu.   

Yhdistyksen perinteinen syksyn Superviikonloppu pystyttiin järjestämään Rovaniemellä 5-7.8.2022 Perjantaina vietimme mukavan illan porukalla ravintola Gustavissa.

Lauantaina järjestettiin esteetön JemmaJahti keskustassa.

Lauantaina juhlimme myös yhdistyksemme 30 v syntymäpäivää Arktikum ravintolassa. Illan maksetut naurut tarjosi Stand-up koomikko Pasi Haapakoski. Porukkaa oli paikalla noin 30 henkeä ja ilta sujui leppoisissa meiningeissä

Yhdistyksen syyskokous järjestettiin lokakuussa Rovaniemellä. Syyskokous oli samalla  yhdistyksen Pikkujoulutilaisuus. 

Seuraavana päivänä 8 reipasta jäsentä lähti aamutuimaan metsäratsastukselle Kultarannan tallille.

Sodankylän kerhon Pikkujouluruokailu järjestettiin marraskuussa. 

 2.2. Edunvalvonta 

Rovaniemen Vammaisneuvoston jäsenenä on yhdistyksen varapuheenjohtaja Eveliina  Mäkiranta (toimikausi 2021-2024). Varahenkilönä on Riina Alviola. 

LSHP:n potilas- ja omaisneuvoston varsinaisena jäsenenä on Riina Alviola. 

Riina Alviola toimi Neuroliiton liittovaltuuston jäsenenä ja hänen varajäsenenä Petri Siekkinen ja Harri Laiho (toimikausi 2021-2023). 

2.3. Viestintä 

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin jäsenille Facebookissa, yhdistyksen kotisivuilla, jäsen kirjeissä ja Avain-lehdessä. Yhtenä viestintäkanavana käytettiin Instagramia.  

Liikuntamahdollisuudet maakunnissa  tietoja päivitettiin Lapin Neuroyhdistyksen sivustolle marraskuussa 2022.  https://lappi.neuroliitto.fi/toiminta/liikunta/

Some-viestintää hoiti Eveliina Mäkiranta ja Viivi Vesala

Yhdistyksen www-sivuille osoitteessa lappi.neuroliitto.fi päivitettiin ajankohtaista tietoa toi minnasta. 

Facebookissa on oma suljettu ryhmä nimellä Lapin neuroyhdistys ja julkinen Lapin Neuro yhdistyksen Infosivu, joissa tiedotettiin ajankohtaisista asioista. 

Sähköpostia käytettiin yhtenä tiedotuskanavana. 

2.4. Kerhot 

Yhdistyksen alueella oli kaksi kerhoa, Rovaniemen kerho ja Sodankylän vertaisryhmä.  Epidemian vuoksi vain osa kerho tapaamisista järjestettiin.  

2.5. Liikunta 

Liikuntavastaavina ovat toimineet Marina Heimolainen ja Harri Laiho Rovaniemellä sekä Leena Neitiniemi-Upola muiden kuntien alueella. 

Liikuntaryhmiä/-tapahtumia: 

Rentoutusjooga järjestettiin Rovaniemellä. Joogaa pystyttiin järjestämään koronaturvalli sesti lähitunnilla ja myös etäyhteydellä osallistuminen oli mahdollista. 

Musiikkiliikuntavuoro kerran viikossa pyörätuolin/rollaattorin/vastaavan kanssa yhdessä In validiyhdistyksen kanssa. Kurssilla oli tarkoitus tuoda musiikin avulla apuväline ja sillä liik kuminen tutummaksi. Kävijöitä oli 5 -7. 

Pyörätuolitanssivuoro toteutettiin uimahallin Musiikkiliikuntasalista viikoittain yhdessä Ro vaniemen Invalidiyhdistyksen kanssa.

Ratauintivuoro Rovaniemen uimahallissa yhdessä Rovaniemen Invalidiyhdistyksen kanssa  oli käytettävissä kerran viikossa sunnuntaiaamuisin ennen yleisöuinnin alkua. 

Rovaniemellä oli käytössä kuntosalivuoro Keltakankaalla viikoittain. Lisäksi yhdistysten (In validit, Aivoyhdistys, Reumayhdistys) kesken oli sovittu mahdollisuudesta käyttää kuntosa lia myös muiden yhdistysten vuoroilla. 

Helmikuun ja syyskuun kuntokuu-seurantaa alettiin mainostaa Lapin Neuroyhdistyksen sivuston kautta. Harrasteliikunnan sähköinen kuntokortti https://www.kuntokuu.fi/kuntokortti  auttaa seuraamaan omia liikuntatapoja. 

Yhteistyössä Neuroliiton kanssa Leena Neitiniemi-Upola piti viisi etäluentoa, joiden tarkoituksena oli motivoida liikuntaan luonnossa. Aiheet  24.2. Vanhankansan merkkipäiväsäännöt ja nykytilastot 17.4. Pilvet kertovat 7.4.  Muuttolintujen lentosää  5.5. Sään ennustamisen modernit työkalut 20.10. Liukkaus, pimeys ja talven meteorologiaa

Sodankylässä yhdistyksen kuntosalivuoro oli käytössä viikoittain Hannuksenkartanossa. 2.6. Tukihenkilöt ja vertaistoiminta 

Viivi Vesala on Neuroliiton nuorten vertaistukija. 

2.7. Kokemustoiminta 

Yhdistyksellä on yksi kokemusasiantuntija, Päivi Ojanperä. Kokemusasiantuntijoiden tiedot  on tallennettu tietopankkiin, josta oppilaitosten edustajat sekä järjestöjen vastuuhenkilöt  saavat heidän yhteystietonsa ja voivat kutsua heitä tuomaan kokemukseen liittyvää asian tuntijuutta eri tilanteisiin ja esimerkiksi simulaatio näyttelijänä mm. terveydenhuoltoalan  henkilöiden opetuksessa. 

2.8. Koulutus 

Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja kokemustoimija osallistuivat Neuroliiton järjestämiin  verkkokoulutuksiin. 

  1. Talous 

Alaliite 1.1: Talous ei julkiseen jakeluun

  1. Yhteistyö 

Yhdistyksen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Neuroliitto, liiton järjestö suunnittelijat  sekä muut neuroyhdistykset. Teemme yhteistyötä muiden alueellisten ja paikallisten kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen kanssa ja olemme mukana paikallisessa sekä alueellisessa toiminnassa. 

Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat osallistuneet neljännesvuosittain Pohjoisen alueen  (OYS) neuroyhdistysten verkkotapaamisiin, tapaamisia oli  14.3., 16.5.,  19.9. ja 13.12. Tapaamisten tarkoituksena on ollut pitää yhteyttä alueen muiden neuroyhdistysten kanssa,  saada ideoita omaan toimintaan ja käsitellä ajankohtaisia asioita.

Paralympiakomitean verkkokokouksiin osallistuttiin 19.1 ja 21.9.