Rovaniemen harnes-vertaisryhmä

Harvinaiset sairaudet ja vammat ovat usein monisyisiä ja vakavuudeltaan ja ilmenemismuodoiltaan hyvin erilaisia. Suomessa sairaus katsotaan harvinaiseksi kun sitä sairastaa enintään viisi henkilöä 10 000:ta asukasta kohden. Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvat ihmiset ja heidän läheisensä voivat olla eristyksissä toisistaan eivätkä ehkä koskaan tapaa toista saman diagnoosin saanutta. Vertaistuen merkitys korostuu harvinaisissa sairauksissa.

Rovaniemen Harnes-vertaistukiryhmä kokoontuu muutamia kertoja vuodessa.

Logo