Rovaniemen harnes-vertaisryhmä

Harvinaiset sairaudet ja vammat ovat usein monisyisiä ja vakavuudeltaan ja ilmenemismuodoiltaan hyvin erilaisia. Suomessa sairaus katsotaan harvinaiseksi kun sitä sairastaa enintään viisi henkilöä 10 000:ta asukasta kohden. Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvat ihmiset ja heidän läheisensä voivat olla eristyksissä toisistaan eivätkä ehkä koskaan tapaa toista saman diagnoosin saanutta. Vertaistuen merkitys korostuu harvinaisissa sairauksissa. Erillisiä HARNES-ryhmiä ei Lapin Neuroyhdistyksen alueella ole, mutta kaikki ovat tervetulleita yhteisiin tilaisuuksiin.

Myös harvinaisia sairauksia sairastavat ovat Neuroliiton jäseniä ja mukana Lapin Neuroyhdistyksen toiminnassa!