Rovaniemen harnes-vertaisryhmä

Harvinaiset sairaudet ja vammat ovat usein monisyisiä ja vakavuudeltaan ja ilmenemismuodoiltaan hyvin erilaisia. Suomessa sairaus katsotaan harvinaiseksi kun sitä sairastaa enintään viisi henkilöä 10 000:ta asukasta kohden. Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvat ihmiset ja heidän läheisensä voivat olla eristyksissä toisistaan eivätkä ehkä koskaan tapaa toista saman diagnoosin saanutta. Vertaistuen merkitys korostuu harvinaisissa sairauksissa.

Myös harvinaisia sairauksia sairastavat ovat Neuroliiton jäseniä ja mukana Lapin Neuroyhdistyksen toiminnassa!