Liikunta

Yhdistyksen toimialueen kuntien liikunta-asioita on päivitetty viimeksi marraskuussa 2022 ja tietoja on koottu sivulle Liikuntamahdollisuudet maakunnassa.

Omaehtoiseen luontoliikuntaan ja retkeilyyn sopivat Metsähallituksen esteettömät luontokohteet.

Kuntokuu on Suomen Paralympiakomitean järjestämä harrasteliikuntakampanja, johon jokainen voi osallistua liikunnan tasosta riippumatta. Kampanjakuukaudet ovat helmi- ja syyskuu. Kuukauden ajan osallistujat täyttävät sivustolta löytyvää, antamansa salasanan takana olevaa e-kuntokorttia ja osallistuvat samalla arvontaan, josta voi voittaa tuotepalkintoja. Myös  Lapin Neuroyhdistys palkitsee kuntokortin tulosten mukaan helmikuussa aktiivisimmasti liikkuneen jäsenensä. Tavoitteena on saada ihmiset liikkeelle, ja liikkua voi yksin tai porukassa!

Hyvän liikuntapaikan edellytykset

Esteettömyyttä on monenlaista. Liikuntakykyyn vaikuttavat oireet edellyttävät liikuntatilalta fyysistä esteettömyyttä, kuten portaatonta kulkua tai luiskaa. Lisäksi liikkumista helpottaa lyhyet välimatkat ja riittävät levähdyspaikat. Jos liikkujan näkökyky on heikentynyt, hyvä valaistus ja selkeät opasteet ovat eduksi. Häiriötön ympäristö ja pienet liikuntaryhmät tukevat liikkujaa, jolla on keskittymisen ja ajattelun hankaluuksia.

Harjoittelua etänä – videoita

Lapset, nuoret ja perheet

Ikäihmiset