Lapin neuroyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2023

7.3.2024
Kategoriat: Tapahtuma

Lapin neuroyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin ti 19.3.2024 klo 17.00 Rovaniemellä, Pienteollisuustalo Piekkarissa, Pohjolankatu 2.

Kokouskessa esiteltiin yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2023

Toimintakertomus vuodelta 2023

  1. Yhdistyksen hallitus ja jäsenet

Yhdistyksen hallitus:

Kokoontui vuoden aikana (8) kertaa. (6.1., 20.2, 21.3.,13.4., 29.5., 14.8, 19.10. ja 8.12.) Hallituksen kokoukset järjestettiin Google Meets -kokouksina, paitsi hallitusten järjestäytymiskokoukset, joiden yhteydessä oli ”kiitosateria” hallitukselle. Kaikki kokoukset olivat päätösvaltaisia.

Hallituksen puheenjohtajana toimi Sari Saarinen, varapj:nä Riina Alviola, sihteerinä vuorotellen Eveliina Mäkiranta, Jonne Valle, Leena Neitiniemi-Upola.

Hallituksen jäsenet 2023 olivat Sari Saarinen (puheenjohtaja), Riina Alviola, Leena Neitiniemi-Upola, Eveliina Mäkiranta, Viivi Vesala, Jonne Valle, rahastonhoitaja Harri Laiho. Erovuoroisten (Viivi Vesala, Riina Alviola ja Eveliina Mäkiranta) tilalle valittiin syyskokouksessa Heidi Koukkula, Janette Rantahalvari ja Petri Siekkinen, Eveliina Mäkiranta siirtyi varajäseneksi, toinen varajäsen ja rahastonhoitaja Harri Laiho.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 23.3.2023 Rovaniemen kansalaistalossa Rovakatu23.

Yhdistyksen syyskokous ja pikkujouluhenkinen ruokailu pidettiin 28.10.23 Rovaniemellä Frans &Cherissä.

Yhdistyksen jäsenet:

Lapin neuroyhdistykseen kuului 251 jäsentä.

  1. Yhdistyksen toiminta

2.1. Päätapahtumat vuonna 2023

Sodankylän vertaisryhmä, 5-10 aktiivista jäsentä, kokoontui järjestötalolle kahvittelun ja jutustelun merkeissä vuoden aikana 9 kertaa. Kerho kävi PieniEle keräysrahojen turvin kevätkauden päätteeksi syömässä porukalla, sekä järjesti neuroyhdistyksen tuella pikkujouluruokailun 14.12.

Pellon ms-kerho aloitti toimintansa, kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Kerho kävi vuoden päätteeksi maistelemassa PörröPorossa Lapin herkkuja. Kerho osallistui Länsi-Pohjan järjestämään Rokuan viikonloppuun ja järjesti omat joulumyyjäiset 25.11.

Lapin Neuroyhdistyksen muita yhteisiä tapahtumia olivat Oikaraisen Kultarannassa 28.4. järjestetty metsäratsastus, mukana 12 osallistujaa.  Pilates-kurssi järjestettiin neljälle potilasjäsenelle 26.2. alkaen, kokoontumisia oli 5 kertaa.

Norvasalmentien invalidien mökille järjestettiin 15.7. kesäinen saunomisen ja makkaranpaiston äijä-päivä. Kutsu ei tavoittanut yhdistyksen miespuolisia jäseniä, tai ajankohta ei ollut sopiva, sen sijaan säässä ei ollut valittamista.

Yhdistyksen perinteinen syksyn Superviikonloppu järjestettiin Oulussa 15.-17.9.2023, 19 osallistujaa. Perjantaina GetTogether Oulun ScandicCity -hotellissa, missä osallistujat majoittuivat. Lauantaina osa kävi omakustanteisesti Oulun kaupungin teatterissa, esitys ”Ei sanonut katuvansa”, osa meni elokuviin. Illan viimeisenä ohjelmana oli yhdistyksen jäsenilleen kustantama päivällinen ja standup-koomikko Teemu Vesterisen loppuunmyyty Trauma-esitys Oulun teatterissa.

Yhdistys järjesti Neuroliiton ja invalidien kanssa sekä suunnistusliiton kouluttajien johdolla maksuttoman tarkkuussuunnistuksen lajikokeilun 30.9. Rovaniemellä Rantavitikan ympäristössä. Kokoontumispaikkana oli Nuorten Ystävien klubi-talo Roihula, 12 potilasjäsentä etsi rasteja ja ratkoi niihin liittyviä tehtäviä mukana olleiden avustajiensa ja lähesten kanssa.

 

2.2. Edunvalvonta

Rovaniemen Vammaisneuvoston jäsenenä on hallituksen varajäsen Eveliina Mäkiranta (toimikausi 2021 – 2024). Varahenkilönä Riina Alviola.

Neuroliiton liittovaltuuston jäsenenä aloitti Riina Alviolan jälkeen Petri Siekkinen, 1. varajäsen Jonne Valle ja 2. varajäsen Riina Alviola (muutokset toimikaudelle 2024-2027).

Lapin Neuroyhdistyksen puheenjohtaja Sari Saarinen ja liittovaltuutettu Petri Siekkinen osallistuivat Turussa Neuroliiton neuvottelupäiville 20.- 22.11.

 

2.3. Viestintä

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin jäsenille Facebookissa, yhdistyksen kotisivuilla ja Avain-lehdessä. Yhtenä viestintäkanavana käytettiin Instagramia.

Maakunnan soveltavan liikunnan mahdollisuudet (päivitetty 11/2022) olivat nähtävillä Neuroyhdistyksen sivustolla. https://lappi.neuroliitto.fi/toiminta/liikunta/

Some-viestintää hoitivat Eveliina Mäkiranta ja Viivi Vesala

Yhdistyksen www-sivuille osoitteessa lappi.neuroliitto.fi päivitettiin ajankohtaista ja pitkäkestoista tietoa toiminnasta.

Facebookissa on oma suljettu ryhmä nimellä Lapin neuroyhdistys ja julkinen Lapin Neuro yhdistyksen Infosivu, joissa tiedotettiin ajankohtaisista asioista ja päivämääristä.

Sähköpostia mslappi(at)gmail.com käytettiin yhtenä tiedotuskanavana.

2.4. Kerhot

Yhdistyksen alueella oli kaksi kerhoa, Pellon ja Sodankylän vertaisryhmä.

2.5. Liikunta

Liikuntavastaavina (tehtävänä liikuntatapahtumien tiedottaminen ja päivittäminen julkiselle sivustolle) toimivat Jonne Valle/Harri laiho Rovaniemen alueella sekä Leena Neitiniemi-Upola muiden kuntien alueella.

Liikuntaryhmiä/-tapahtumia:

Musiikkiliikuntavuoro kerran viikossa pyörätuolin/rollaattorin/vastaavan kanssa yhdessä Invalidiyhdistyksen kanssa. Kurssilla oli tarkoitus tuoda musiikin avulla apuväline ja sillä liikkuminen tutummaksi.

Pyörätuolitanssivuoro toteutettiin uimahallin Musiikkiliikuntasalista viikoittain yhdessä Rovaniemen Invalidiyhdistyksen kanssa.

Ratauintivuoro Rovaniemen uimahallissa yhdessä Rovaniemen Invalidiyhdistyksen kanssa oli käytettävissä ilmaiseksi kerran viikossa sunnuntaiaamuisin ennen yleisöuinnin alkua.

Rovaniemellä oli käytössä kuntosalivuoro Keltakankaalla viikoittain. Lisäksi yhdistysten (Invalidit, Aivoyhdistys, Reumayhdistys) kesken oli sovittu mahdollisuudesta käyttää kuntosalia myös muiden yhdistysten vuoroilla.

Helmikuun ja syyskuun kuntokuu-seurantaa alettiin mainostaa Lapin Neuroyhdistyksen sivuston kautta. Harrasteliikunnan sähköinen kuntokortti https://www.kuntokuu.fi/kuntokortti  auttaa seuraamaan omia liikuntatapoja. Päätettiin palkita tulevana vuonna ahkerin liikkuja yhdistyksen lahjakortilla. Vuonna 2023 hakemuksia ei vielä tullut.

Sodankylässä yhdistyksen kuntosalivuoro oli käytössä viikoittain Hannuksenkartanossa.

2.6. Tukihenkilöt ja vertaistoiminta

Viivi Vesala toimi Neuroliiton nuorten vertaistukija ja esiintyi Avain-lehdessä vertaistoiminnan mainoksissa.  Vertaistapaaminen Järjestettiin 20.4. Rovaniemellä, mukana Neuroliiton Anni Malkamäki.

2.7. Kokemustoiminta

Yhdistyksen kokemusasiantuntijoina toimivat Päivi Ojanperä ja Eveliina Mäkiranta. Kokemusasiantuntijoiden tiedot on tallennettu tietopankkiin, josta oppilaitosten edustajat sekä järjestöjen vastuuhenkilöt saavat heidän yhteystietonsa ja voivat kutsua heitä tuomaan kokemukseen liittyvää asiantuntijuutta eri tilanteisiin ja esimerkiksi simulaatio näyttelijänä mm. terveydenhuoltoalan henkilöiden opetuksessa.

2.8. Koulutus

Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja kokemustoimijat osallistuivat Neuroliiton järjestämiin verkkokoulutuksiin.

  1. Talous

Erillinen alaliite

  1. Yhteistyö

Yhdistyksen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Neuroliitto, liiton järjestösuunnittelijat sekä muut neuroyhdistykset. Teemme yhteistyötä muiden alueellisten ja paikallisten kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen kanssa ja olemme mukana paikallisessa sekä alueellisessa toiminnassa.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat osallistuneet neljännesvuosittain Pohjoisen alueen (OYS) neuroyhdistysten verkkotapaamisiin, tapaamisia oli 22.2. 10.5., 27.9. ja 28.11. Tapaamisten tarkoituksena on ollut pitää yhteyttä alueen muiden neuroyhdistysten kanssa, saada ideoita omaan toimintaan ja käsitellä ajankohtaisia asioita.

Lapin Neuroyhdistyksen talous, toimintakertomuksen  alaliite
Yhdistyksen käytettävissä oleva varallisuus (pankkitili, käteiskassa) kattavat hyvinyhdistyksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Erillisiin tapahtumiin saadaan tarvittaessa tuki Neuroliiton kautta ja jäseniltä kerätään tarvittaessa erikseen päätettävä osallistumismaksu. Vuoden 2023 toteuma oli käytännössä suunnitellun mukainen.
Yhdistyksen vuosittainen talousarvio on vakiintunut toiminnan mukaan ja on realistinen.
Yhdistyksen tuotto koostui suuruusjärjestyksessä seuraavista asioista:
– jäsenmaksutulot ja lahjoitukset Neuroliiton kautta
– jäsenten osallistumismaksut eri tilaisuuksiin
– osinkotuotot
– STEA-avustus haettiin ja saatiin superviikonloppua varten, mutta Rovaniemen kaupungin liikunta-avustusta ei 2023 haettu.
Yhdistyksen kulut koostuivat suuruusjärjestyksessä seuraavista asioista:
– jäsenistölle kohdistettu liikunta-, harrastus- ja virkistystoiminta
– hallintokulut, esim postikulut, pankkimaksut, lehtimainokset, toimistotarvikkeet
Yhdistyksen vuosittaiset jäsenmaksut: 20 €/potilasjäsen, 20 €/omais- sekä kannattajajäsen
ja 150 €/ainaisjäsen.
Muu tuki: liikuntaryhmien järjestämisiin saatiin kuntien liikuntapaikkojen käyttövuoroja.