Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2021

3.4.2022
Kategoriat: Jäsenkirje,Yleinen

Yhdistyksen kevätkokous hyväksyi toimintakertomuksen 30.3.2022. Alla on toimintakertomus pl yhdistyksen taloustiedot, jotka kevätkokous päätti säilyttää vain kirjallisena.

Toimintakertomus vuodelta 2021

1. Yhdistyksen hallitus ja jäsenet

Yhdistyksen hallitus:

Kokoontui vuoden aikana seitsemän (7) kertaa. (19.1.,2.3., 13.4., 11.5., 9.6., 23.8., 27.9.) Kokouksen järjestettiin Google Meets -kokouksina. Kaikki kokoukset olivat päätösvaltaisia.

  • Hallituksen puheenjohtajana toimi Riina Alviola ja sihteerinä Harri Laiho.
  • Hallituksen jäseniä olivat Leena Neitiniemi-Upola, Eveliina Mäkiranta, Viivi Vesala ja Marina Heimolainen.
  • Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Rovaniemellä 23.3.2021.
  • Yhdistyksen syyskokous pidettiin Rovaniemellä 13.11.2021.

Yhdistyksen jäsenet:

Lapin neuroyhdistykseen kuului 249 jäsentä.

Yhdistys osallistui aktiivisesti Neuroliiton juhlavuoden jäsenhankintakampanjaan.

2. Yhdistyksen toiminta

2.1. Päätapahtumat vuonna 2021

Koronaepidemian jatkuminen vaikutti yhdistyksen toimintaan. Tapaamisrajoitteiden vuoksi kuukausittaisia kerhotapaamisia pidettiin vain osittain (Sodankylän vertaisryhmä).

Yhdistyksen omina tapahtumina järjestettiin kesällä ja syksyllä kaksi liikunta- ja virkistystapahtumaa: Heppahetki 1 ja 2 Oikaraisen Kultarannassa.

Yhdistys tuki jäsenille yhteistä osallistumista Rovaniemen Kesäteatterin näytökseen, Ronja Ryövärintytär, heinäkuussa.

Yhdessä Rovaniemen Invalidien kanssa järjestettiin toukokuun virkistys- ja ulkoilupäivä.

Yhdistyksen perinteinen syksyn Superviikonloppu pystyttiin järjestämään syyskuussa Levillä.

Yhdistyksen syyskokous järjestettiin marraskuussa Rovaniemellä. Syyskokous oli samalla yhdistyksen Pikkujoulutilaisuus.

Sodankylän kerhon Pikkujouluruokailu järjestettiin marraskuussa. Yhdistyksen puheenjohtaja ja jäsenrekisterin 2.vastaava osallistuivat tapahtumaan. 

2.2. Edunvalvonta

Rovaniemen Vammaisneuvoston jäsenenä on yhdistyksen varapuheenjohtaja Eveliina Mäkiranta (toimikausi 2021-2024). Varahenkilönä on Riina Alviola.

LSHP:n potilas- ja omaisneuvoston varsinaisena jäsenenä on Riina Alviola.

Riina Alviola toimi Neuroliiton liittovaltuuston jäsenenä ja hänen varajäseninään Petri Siekkinen ja Harri Laiho (toimikausi 2021-2023).

2.3. Viestintä

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin jäsenille Facebookissa, yhdistyksen kotisivuilla, jäsenkirjeissä ja Avain-lehdessä. Yhtenä viestintäkanavana käytettiin Instagramia.

Tapahtumista, kuten Heppahetki sekä Neuroyhdistyksen superviikonloppu Levillä, lähetettiin juttu sekä kuvia Avain-lehteen.

Some-viestintää hoiti Eveliina Mäkiranta.

Viivi Vesala oli Maailman MS-päivän viikolla vertaistukijana MS-livessä. Viivi oli myös Neuroliiton kasvoina Pieni Ele-keräyksen televisio- ja nettimainoksissa sekä AVAIN-lehden kansikuvassa 4/2021.

Yhdistyksen www-sivuille osoitteessa lappi.neuroliitto.fi päivitettiin ajankohtaista tietoa toiminnasta.

Facebookissa on oma suljettu ryhmä nimellä Lapin neuroyhdistys ja julkinen Lapin Neuroyhdistyksen Infosivu, joissa tiedotettiin ajankohtaisista asioista.

Sähköpostia käytettiin yhtenä tiedotuskanavana.

2.4. Kerhot

Yhdistyksen alueella oli kaksi kerhoa, Rovaniemen kerho ja Sodankylän vertaisryhmä.

Epidemian vuoksi vain osa kerhotapaamisista järjestettiin.

2.5. Liikunta

Liikuntavastaavina ovat toimineet Marina Heimolainen ja Harri Laiho Rovaniemellä sekä Leena Neitiniemi-Upola muiden kuntien alueella.

Liikuntaryhmiä/-tapahtumia:

Rentoutusjooga järjestettiin Rovaniemellä. Joogaa pystyttiin järjestämään koronaturvallisesti lähitunnilla ja myös etäyhteydellä osallistuminen oli mahdollista.

Musiikkiliikuntavuoro kerran viikossa pyörätuolin/rollaattorin/vastaavan kanssa yhdessä Invalidiyhdistyksen kanssa. Kurssilla oli tarkoitus tuoda musiikin avulla apuväline ja sillä liikkuminen tutummaksi. Kävijöitä oli 5-7.

Pyörätuolitanssivuoro toteutettiin uimahallin Musiikkiliikuntasalista viikoittain yhdessä Rovaniemen Invalidiyhdistyksen kanssa.

Ratauintivuoro Rovaniemen uimahallissa yhdessä Rovaniemen Invalidiyhdistyksen kanssa oli käytettävissä kerran viikossa sunnuntaiaamuisin ennen yleisöuinnin alkua.

Rovaniemellä oli käytössä kuntosalivuoro Keltakankaalla viikoittain. Lisäksi yhdistysten (Invalidit, Aivoyhdistys, Reumayhdistys) kesken oli sovittu mahdollisuudesta käyttää kuntosalia myös muiden yhdistysten vuoroilla.

Neuroliiton järjestämässä verkkotilaisuudessa piti yhdistyksen hallituksen jäsen Leena Neitiniemi-Upola ”Pilvet kertovat” –luennon 21.4.2021. Luennon tarkoitus oli motivoida ulkoiluun tarkkailemalla luonnon ilmiöitä, kuten säätä ja pilviä. Tämän kaltainen harrastus on toteutettavissa myös maakunnan pienillä paikkakunnilla. Luentoja oli kuulemassa myös muiden yhdistysten jäseniä.

Sodankylässä yhdistyksen kuntosalivuoro oli käytössä viikoittain Hannuksenkartanossa.

2.6. Tukihenkilöt ja vertaistoiminta

Harnes-toiminnan vastuuhenkilönä toimi Marja-Leena Mäenalanen.

Viivi Vesala on Neuroliiton nuorten vertaistukija.

2.7. Kokemustoiminta

Yhdistyksellä on yksi kokemusasiantuntija, Päivi Ojanperä. Kokemusasiantuntijoiden tiedot on tallennettu tietopankkiin, josta oppilaitosten edustajat sekä järjestöjen vastuuhenkilöt saavat heidän yhteystietonsa ja voivat kutsua heitä tuomaan kokemukseen liittyvää asiantuntijuutta eri tilanteisiin ja esimerkiksi simulaationäyttelijänä mm. terveydenhuoltoalan henkilöiden opetuksessa.

2.8. Koulutus

Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja kokemustoimija osallistuivat Neuroliiton järjestämiin verkkokoulutuksiin.

3. Talous

Alaliitteenä 1.1. Ei julkiseen jakeluun.

4. Yhteistyö

Yhdistyksen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Neuroliitto, liiton järjestösuunnittelijat sekä muut neuroyhdistykset. Teemme yhteistyötä muiden alueellisten ja paikallisten kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen kanssa ja olemme mukana paikallisessa sekä alueellisessa toiminnassa.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat osallistuneet neljännesvuosittain Pohjoisen alueen (OYS) neuroyhdistysten verkkotapaamisiin, tapaamisia oli 9.3., 31.5., 13.9. ja 13.12. Tapaamisten tarkoituksena on ollut pitää yhteyttä alueen muiden neuroyhdistysten kanssa, saada ideoita omaan toimintaan ja käsitellä ajankohtaisia asioita.

Neuroyhdistyksen hallituksen jäsen osallistui myös Paralympiakomitean liikuntatoimikunnan kokoukseen 27.5. ja jakoi kokouksessa saamaansa tietoa hallituksen jäsenille mm. lasten monilajikerhoista ja Olympiavuoden kisakatsomoista.

Alaliite 1.1: Talous. Ei julkiseen jakeluun.